Life Christian Foundation is ‘n Christelike bediening asook ‘n nie-winsgewende organisasie vanaf 1999. Ons besit die LCF eiendom by 141 Rossini blvd (oorkant Vaal Mall), waar ons kantore, weeklikse programme en Sondagdienste geleë is. As ‘n nie-winsgewende organisasie bestuur ons die Business with a Purpose (Bwap) program, waardeur ons finansiële bydraes van individue en besighede fasiliteer na verskeie gemeenskapsprojekte.

Life Christian Foundation VisionBeing a healthy and vibrant community of believers that impact our families, our city and the nations.

sakkie-leandra

anton

dannha

friedel

jacques